Referat af bestyrelsesmøde 11. dec 2007

Dato:
Tirsdag 11. december 2007, kl. 20.00

Tilstedeværende:
Thomas Cortzen (TC)
Tom Williams (TW)
Leif Sørensen (LS)
Lisbeth Ditlefsen (LD)
Nikolaj Have (NH)

Referent:
NH

Referat udsendt
19. nov 2007

 

1. Godkendelse af referat

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Beretning fra hovedbestyrelsesmøde v/ formanden

Hovedbestyrelsesmøde afholdt 4. december. TC blev præsenteret som den nye formand.

Ejendomsudvalgs-møde fastsættes i det nye år.

Leif W (elektrikeren) kommer med et tilbud på udskiftning af lyset i starten af det nye år.

Diskussion omkring kodelås til tennishallen. Leif W bliver forespurgt på et tilbud omkring en kodelås.

Indstillinger af priser
I år 2007 vil vi ikke indstille kandidater.

Spiloppen
Spiloppens fremtid blev drøftet på mødet - men der var udbredt enighed omkring at bladet skal fortsætte.

Bordtennisklubben havde haft succes med at invitere Allan Bentsen til et ungdoms-arrangement. Havde givet 30-40 nye medlemmer.

Tilsvarende kunne laves i tennisklubben. LD vil prøve at få Kenneth Carlsen til at stille op engang i foråret.

3. Status ungdomsudvalgsformand

Posten som ungdomsudvalgsformand er ikke besat endnu. Der foreligger et par mulige kandidater, som vi vil tage kontakt til i slutningen af januar.

Træner
Samarbejdet med Daniel opsiges med udgangen af 2007. Herefter søges en ny træner.

Der kommer opslag heromkring på hjemmesiden.

 

4. Velkommen og overdragelse til ny kasserer

TW stærk bistået af hustru Pia vil stå for den fremtidige kasserer-post.

 

5.a Nøglesituation og forsikring

Nøgler
Vi er ved at få lavet kopier til bestyrelsen.

Forsikring
Det er uvist, hvordan vores forsikring er skruet sammen. Vi undersøger forsikringsforholdet på ejendomsudvalgsmødet i næste år.

5.b Beretning fra udvalg

Seniorudvalg
Vi forsøger at ordne hallen søndag 6. januar kl. 12.00. Opstilling af stativ og rengøring af vægge. Jo flere, jo bedre, så alle frivillige kræfter kan bruges. Kontakt evt LD.

Næstformand
Soft-tennis spilles søndage 10 - 12 i Hallen.

Formand
Sponsorer lå under Per, tidligere sekretær. Per har indvilliget i at briefe TC op på vores sponsoraftaler.

6. Koordinering af indbetaling / medlemsregistrering

Medlemssystemet vil blive fornyet i starten af det nye år. Herefter vil al registrering og styring af medlemsdata foregå online.

Det er ligeledes planen, at al betaling fremover skal foregå online.

IT-projektet styres af NH og TW.

7. Eventuelt

LS køber 9 softballs til arrangement i hallen.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]