Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2007

Dato:
Tirsdag 18. marts 2008, kl. 20.00

Tilstedeværende:
Thomas Cortzen (TC)
Tom Williams (TW)
Nikolaj Have (NH)
Leif Sørensen (LS)

Fraværende:
Lisbeth Ditlefsen (LD)

Referent:
NH

Referat udsendt
19. marts 2008


1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Beretning fra formanden

Hovedgeneralforsamling
Regnskab godkendt.
Jan Holmberg, formand for ejendomsudvalg, lægger ansøgning ind om nyt klubhus og nyt underlag.

Hovedbestyrelsesmøde
Omhandlede primært motionscentret. Har nu 350 medlemmer, og man regner med at have plads til 700. Der er allerede planer om at udvide centret.

Ejendomsudvalg
Bent, som er halinspektør, har sørget for rengøring af toiletterne, og kan varetager vores interesser omkring anlægget, og han er vores kontaktperson, såfremt der opstår spørgsmål eller problemer.
Træerne ved bane 6 og 7: Vi overvejer at rydde nogle flere træer i dette område, da de ødelægger hallen og drysser på vores udendørsbaner.

3. Beretning fra udvalgene

Seniorudvalg
Intet nyt fra seniorudvalget.

Juniorudvalg
På grund af manglende udvalgsformand er der ikke noget nyt på denne front.

Næstformand
Tilbud på låsesystem for indendørs tennishal. Der er tale om en kodelås, som ikke kræver nøgle. Afventer præcisering for prisen på lås for en enkelt dør.

Vi har hvert år store udgifter for opvarmning af hallen, men vi gør hvad vi kan for at spare. TW og NH snakker med elektriker omkring system til mere avanceret funktionalitet, med formål at spare endnu flere penge på denne konto.

Gratister: Reelt ved vi ikke, hvor stort problemet med gratister er.
Mulige forholdsregler diskuteres, og vi vil overveje opsætning af skilte, der pointerer at man skal være medlem for at spille på banerne.

4. Spilloppen

Der er deadline for indlæg 25/3, og vi er blevet opfordret til at levere noget materiale.
Mulige emner:
- Info omkring standardhejsning
- Jes fik pris som tak for det gode arbejde som juniorudvalgsformand.
- Ny juniortræner er fundet

LD vil blive bedt om at lave indlæg.

5. Nøglesituation

Der foreligger 2 sæt nøgler: TC har et sæt og der ligger et sæt i hallen. Nøglerne kan ikke bare kopieres, da visse nøgler er specielle og kræver en slags certifikat. Nøglesituationen parkeres derfor indtil videre, og vi tager det op igen, men behovet opstår.

6. Sponsor

Revisam - betaler løbende.
Engstrøm - betaler løbende.
Forstædernes Bank - betaler løbende.
Superbrugsen leverer naturalier til f.eks. stævner.

Kjeldskov og Co kunne blive vores kommende primære sponsor. Vi kan tilbyde:
- Firmamedlemskab
- Sponsor for vores juniorhold (på sigt)
- Nye bannere til hallen
- Annoncering på hjemmesiden

7. Status træner

Vi er ved at indgå aftale med Nicolaj Olsen, som træner for vores juniorer. Nicolai arbejder som folkeskolelærer på Rødovre skole, er klasselærer i 6. klasse og uddannet tenniscoach. Har været cheftræner i Herlev tennisklub, bor i Brønshøj og vi vil prøve at arrangere træningsdage onsdage og fredage.

8. Ungdomsformand

Vi mangler stadig en ungdomsformand.

Plan om at finde en kandidat via nye juniormedlemmer: Der kan være potentielle træner bl.a. forældrene til juniorerne.

9. Eventuelt

Listen over indendørs tider anonymiseres.


 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]