Referat af bestyrelsesmøde 1. sep 08

Dato: 
Mandag 1. september 2008
 
Tilstedeværende:
Thomas Cortzen, formand (TC)
Leif Sørensen, næstformand (LS)
Lisbeth Ditlefsen, seniorudvalgsformand (LD)
Nikolaj Have, sekretær (NH)

Fraværende:
Tom Williams, kasserer (TW)

1. Godkendelse af referat fra sidste BM

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Beretning fra formanden

KIF / Hovedbestyrelsen
  • KIF søger en sekretariatschef, som skal varetage KIF's interesser. Bestyrelsen i Karlslunde Tennisklub er blevet bedt om at komme med input til, hvorledes denne person kan varetage Karlslunde Tennisklubs interesse. Dette kan være alt fra opsøgning af sponsorater til at hjælpe med udvikling af vores ungdomsafdeling - ved at finde en træner og ungdomsformand. TC melder tilbage på næste hovedbestyrelsesmøde.
  • Tove stopper som sekretær for hovedbestyrelsen pr 1. feb 2009 - og der søges en ny som afløser herefter.
  • Peter fortsætter som formand for hovedbestyrelsen indtil videre.
  • KIF søger en repræsentant til Idrætsunionen.
  • Motionsrummet udvides som nævnt i sidste referat med et wellness / afslapningsrum og et spinning-rum.
  • Endelig er der spændende nyt vedr. vores vores klubhus og underlaget i hallen: Der er åbenbart en licitation i gang omkring fornyelse heraf, og man har fået et tilbud på 250.000 kr. TC vil i forlængelse heraf fremsende et billigere tilbud fra H.P. til Peter Roslev. Der er møde 2. september 2008 i ejendomsudvalget.
Kassebeholdning
Kassebeholdningen er oppe på 313.000 kr, og på baggrund heraf har TC forhandlet vores rente op fra 4,0% til 4,5%.
 

3. Beretning fra udvalg

Seniorudvalg
Seniorerne har en enkelt holdkamp tilbage. 
 

4. Fastsættelse af dato for generalforsamling 

Generalforsamlingen er fastsat til mandag 10. nov 2008 kl. 18.30.
 
Indkaldelsen bliver lagt på hjemmesiden samt ophængt i klubhus og hal. Desuden bliver den fremsendt til Spiloppen.

5. Status på hjemmeside og online betalingssystem

Hjemmesiden kører upåklageligt og har omkring 550 unikke besøgende pr måned.
 
Betalingssystemet vil også blive anvendt til betaling for den kommende indendørssæson i hallen.
 

6. Status på træner / ungdomsformand

Intet nyt på denne front og der ledes stadig - med henblik på at få ungdomsafdelingen på benene igen til næste sæson. Bestyrelsen påtænker et mere omfattende arbejde i vinteren/foråret med marketings-aktiviteter, bl.a. annoncering i Sydkysten og på nettet.

7. Status på sponsorer

Engstrøm Marine har trukket sig som sponsor. I stedet har TC en dialog kørende med feriecentret, hvor vi vil prøve at sælge dem et eller flere firmamedlemskaber, som de så ville kunne bruge til deres gæster.

 

8. Tildeling af baner for vintersæson

Som normalt får sidste sæsons brugere af hallen fortrinsret for at booke samme tid. Bestyrelsen har dog vedtaget ikke fremover at tillade halve bookninger, dvs hvor flere medlemmer tidligere har reserveret 1,5 time. Her må man enten vælge at booke én eller to timer. 
 
Der vil snarest blive udsendt et brev med information omkring fremgangsmåde ved betaling. Det vil foregå online her fra hjemmesiden i stil med den normale kontigent-betaling.
 
Vintersæsonen starter 1. oktober 2008.
 

9 . Evt

Ingen punkter under evt.
 
 
Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]