Referat af bestyrelsesmøde 30. okt 2008

Dato:
Torsdag 30. oktober 2008

Tilstedeværende:
Thomas Cortzen, formand (TC)
Tom Williams, kasserer (TW)
Lisbeth Ditlefsen, seniorudvalgsformand (LD)
Nikolaj Have, sekretær (NH)
Robert Zachrau, kandidat til næstformands-posten ved næste GF (RZ)

Fraværende:
Leif Sørensen, næstformand (LS)

1. Godkendelse af referat fra sidste BM

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Beretning fra formanden

Hovedbestyrelsesmøde
Alle KIFs ansøgninger til Greve Kommune er blevet afvist. Kassen er med andre ord lukket. Der er dog en idrætspulje, hvor man kan søge penge til renovering eller fornyelse af faciliteter.

Status på klubhus
Vi havde en licitation ude omkring renovering af taget, og TC har valgt det billigste tilbud på 10.500 kr + moms. Opgaven er igangsat.

Spiloppen
KIF overvejer at droppe Spiloppen. Det koster ca. 50.000 kr/år at producere bladet, og det bliver sværere og sværere at få såvel indlæg fra klubberne som sponsorer til bladet.

 

3. Beretning fra udvalg

Ingen beretninger i denne del af sæsonen.
 

4. Status på ledige tider i hallen

Det går rigtig fint med det nye booking-system på hjemmesiden, hvor man kan booke og betale for indendørstider til vintersæsonens tennis.
 
Der er stadig ledige tider på gode tidspunkter, f.eks. onsdag 19 - 21, samt i weekenden. Se oversigt over tider på www.karlslundetennis.dk/indendoers

30% rabat fra 1. februar
Bestyrelsen har vedtaget at sænke priserne fra 1. februar med 30%. Dette i et forsøg på at sælge nogle tider til spillere, som først kommer i gang i det nye år.

Rabatten gælder selvfølgelig kun de tider, som ikke er solgt, og har dermed ikke nogen effekt på de tider, som er booket og betalt for hele sæsonen.


5. Budgetdrøftelse 2008/2009

Budgettet for den kommende sæson vil gennemgået og vurderet.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen i Karlslunde Tennisklub er som tidligere meddelt 17. november 2008 kl. 18.00.

Hvem opstiller?
TC fortsætter som formand, LD som seniorudvalgsformand og NH som sekretær.

LS afgår som næstformand og RZ kandiderer til denne post.

TW afgår som kasserer, og bestyrelsen arbejder på en løsning. Det påtænkes at købe ydelsen hos en virksomhed, med mindre man kan få et medlem til at overtage posten - evt mod betaling. For mere information herom, kontakt formanden.

Spisning
Bestyrelsen vil minde om at man skal tilmelde på [email protected], hvis man gerne til deltage i den efterfølgende spisning.

 

7. Status ungdom

Den højeste prioritet til den kommende sæson bliver at få flere medlemmer - og specielt at komme ungdomsspillerne i møde med nye tiltag og aktiviteter.
 
Bestyrelsen arbejder på at finde en ungdomsformand, som kan hjælpe med at udvikle og genopstarte vores ungdomsafdeling samt finde en god træner.
 

8. Status sponsor

Opgaven med at finde nye sponsorer genoptages i starten af det nye år.
 
 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]