Referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2009

Dato: 
Tirsdag 4. februar 2009

Tilstedeværende:
Thomas Cortzen, formand (TC)
Anette Hansen, kasserer (AH)
Lisbeth Ditlefsen, seniorudvalgsformand (LD)
Nikolaj Have, sekretær (NH)

Fraværende:
Robert Zachrau, næstformand (RZ)
Ilse Engstrøm, motionistformand (IE)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Konstitution af bestyrelsen

Som vedtaget på generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig selv.

3. Opsamling fra GF

Følgende blev efterspurgt på GF:

 • En liste i hallen med kontaktoplysninger på indendørs spillerne
 • Låsen i klubhuset. Er sidenhen blevet udskiftet pga hærværk
 • Forslag omkring indkøb af låse til dørene ind til banerne. Action TC.

4. Beretning fra formanden

Ejendomsudvalgsmøde
 • Vej & Park har ikke forhandlet ny kontrakt på plads, og fortsætter derfor.
 • For bane 6 og 7 hyres H.P. til at fjerne slagger, ukrudt, lægge nyt grus og tromle. Bane 6 og 7 skal være klar til 1. april.
 • Nyt nøglesystem: Vi ønsker at udfærdige dokumentation på vores nuværende nøgler, samt et bilag til underskrift, når der udleveres nøgler. Hermed har vi styr på hvem, der har hvilke nøgler. Action NH og TC.
 • Forespørgsel omkring fældning af træer: Bent vil undersøge mulighederne hos Vej & Park.
 • Udskiftning af pærer på udendørsbaner: TC undersøger muligheden for at få hjælp hos KIF.
 • Motionscentret: Bliver udbygget med spinning + flere maskiner. Mangler dog endnu endelig godkendelse.
 • Petanque: Skal have bygget ny hal. Detaljer herom er indtil videre ukendte.

Hovedbestyrelsesmøde
 • Der er kommet en ny chef for idrætsunionen
 • Spiloppen fortsætter!
 

5. Beretning fra udvalg

Seniorudvalg
Vores seniorer / motionister / veteraner fortsætter uændret. Vi spiller nu med ny bold: Slazenger SLTU
 

6. Sommersæson, herunder klargøring af baner og opkrævning

Vi udsender et brev til medlemmerne omkring 1. april. Dette vil indholde generelle informationer, inkl vejledning til det online betalingssystem - hvis man ikke prøvede det sidste år.

7. Sponsorer

Intet nyt omkring sponsorer.

8. Træner og ungdomsformand

Der arbejdes stadig på at få kontakt til en træner.

9. Evt

Ingen punkter under evt.


Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]