Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2009

Dato:  Tirsdag 19. maj 2009
 
Tilstedeværende:
Thomas Cortzen, formand (TC)
Robert Zachrau, næstformand (RZ)
Anette Hansen, kasserer (AH)
Lisbeth Ditlefsen, seniorudvalgsformand (LD)
Nikolaj Have, sekretær (NH)
 
Fraværende:
Ilse Engstrøm, motionistformand (IE)
 
 

1. Godkendelse af referat

 

Godkendt. Det bemærkes at kontigentet for tennisskolen 2009 er sat ned til fra de 400 kr, som blev angivet i referatet, til 350 kr.

 

 

2. Nyt fra Kassereren

 

Medlemmer

Vi har budgetteret med en stigning i antallet af medlemmer og 130.000 kr i indtægter via medlemskontigent. Til dags dato har vi dog kun fået 80.000 kr i indtægter.

 

Vi skal følge op på ikke-tilmeldte medlemmer og finde ud af, hvorfor man i så fald ikke ønsker at blive medlem igen i år.

 

3. Nyt fra Formanden

Ejendomsudvalgsmøde:

 • Kontraktforlængelsen med park og vej er blevet forhandlet på plads, og de fortsætter.
 • Gratis trådløst internet i hallen
 • Halfordeling. Bridge og skumtennis bliver puttet ind
 • Motionscenter udvidelse færdig 01.08.

 

Hovedbestyrelsesmøde:

 • Grønt møde 11.06 om området.
  • Opførelse af petangue-hal

 

4 Beretning fra udvalgene

Juniorudvalg

Junior-begyndertræningen var en succes i maj måned, hvor det var gratis. Nu venter vi og ser, hvor mange som melder sig ind i klubben og vil følge træningen sommeren over.

 

5. Status på oprettelse af idrætssekreteriat

Særskilt referat følger.

 

 

6. Tilbud på nøglesystem

 

Tilbud på nøglesystem for hele anlægget løber op i godt 29.000 kr. Det vedtages at starte med en billigere løsning med kæder og hængelåser.

 

Vi skal have lavet systemnøglerne til anlægget.

 

Action: NH og TC 

 

7. Trænerstatus

Trænerens timeantal sendes til NH, som godkender og videresender til AH.

 

Træneren skal huske at aflevere sit skattekort til kassereren (AH).

 

8. Tilbud på forsikringer

TC har undersøgt vores forhold omkring forsikringer.

 

Vi har fået to tilbud fra Tryg og Codan, og vi har besluttet at arbejde videre med Codan, grundet deres hærværksdækning, men vi vil prøve at få dem ned prismæssigt. Action: TC

 

Forsikringen dækker:

 • Brand
 • Hærværk

 

Via vores medlemskab af DTF har vi disse forsikringer:

 • Bestyrelsesansvar
 • Erhvervsansvar
 • Arbejdsskade
 • Retshjælp
 

 

9. Sponsorer

 

Intet nyt.

 

10. Praktik Tennisskole i DTF regi

Det aftales hvordan praktikken skal være omkring tennisskolen i uge 27.

 

11. Evt.

 

Lys på baner 

Robert følger op.

 

Boldmaskine

Hvis boldmaskinen støder, skal vi have den undersøgt og repareret.

 

Til klubhuset

RZ køber karklude og viskestykker.

 

Datoer for turneringer 

I kalenderen på hjemmesiden. LD sender til NH.

 

Flag

RZ indkøber nyt flag

 

 
 
 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]