Referat af bestyrelsesmøde, 16. marts

Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Lisbeth Ditlefsen (LD)
Ilse Engstrøm (IE)
Nikolaj Have (NH)
Anette Hansen (AH)

1. Godkendelse af referat

Godkendt.

2. Beretning fra formanden


EU + HB
Arbejder stadig på en samlet løsning omkring området ved petanque og tennis.

Der arbejdes desuden stadig på regelsættet omkring reklame. Det kommer ud senere.

Lars Petersen er valgt som ny hovedbestyrelsesformand.

3. Beretning fra udvalg


Senior + motionist
Vi har de tre veteranhold og to motionisthold tilmeldt til udendørssæsonen 2011.

Seniortræning for motionister:

F. eks. torsdag 17 - 19
Maj + Juni
Pris: 500 kr

Uddannelse af træner.

Planlægger Tennisskole igennem forbundet - måske uge 26.

Prisen fastsættes til 450 kr for tennisskole i 5 dage.

Vi sætter et møde op med Jan vedr tennisskole.

Vi skal undersøge sponsormulighederne til tennisskole.

400 kr for juniortræning, inkluderer træning én gang om ugen

4. Nyt fra kasseren


Kassebeholdning: 439.453,-


5. Opstart af sommersæson og prisniveau


Mail til Ilse: køber ind.

Standerhejsning og slå-ind-turnering

Lørdag 30. april

NH udsender info-mail.

6. Evt


Der tales om at få lavet en træningsdragt - måske med reklame for klubben?

Codan: Har lavet et tillæg til vores forsikringspolice, som kræver at bygningerne bliver målt op.

Michael - Park & Vej - er i gang med at klargøre udendørs-banerne.

Sand i indendørs-hallen: Skal udskiftes og opkradses. Dette afventer til efter sommer, og vi starter med at hælde nyt sand på.
Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]