Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2012

 1: Referat fra sidste b-møde godkendes uden kommentarer


2: Nyt fra formanden:
 • Der er ansat en regnskabsmedarbejder i Karlslundehallen (KH) som på sigt kan bruges af klubberne
 • TC har bedt Karlslundehallen om at undersøge om vores forsikringer kan komme ind under hallens fælles forsikring
 • Umuligt at finde en person som hovedkasser i KH
 • Motionscenteret ansøgning om at udvide er afslået af Greve kommune
 • Vores ansøgning om 2 nye græsbaner er stadig ikke behandlet i kommunen, TC rykker ved næste ejendomsudvalgsmøde
 • Planer om bedre belysning på stien der fører ned til petang banerne

3: Nyt fra udvalgene:
 • Vi har afmeldt Vet 40/45 holdet for sæsonen 2012,- resten af vores hold fortsætter uændret

4: Anettes hjørne
 • Anette vil gerne ha en oversigt over de udlejet indendørsbaner,- NH vil du sende den?
 • Bankbeholdninger er kr. 523.000,-

5: Standerhejsning:
 • Vi holder standerhejsning den 29 april kl 12.30
 • Slå-ind turnering samme dag fra kl 10-12. LD sørger for præmier
 • TC bestiller pølsevogn og bestiller en ks øl/vand i hallen
 • IE køber vin
 • NH mail ud til medlemmerne om ovenstående,- vigtigt at nævne PØLSEVOGNEN

6: Status klubhus

- Ejendomsudvalget vil kun godkende et evt nyt klubhus svarende til vores eksisterende areal. TC kontakter arkitekter Brian m.h.p en ny tegning som medbringes på mødet den 17 april. TC sender efterfølgende mail ud til resten af bestyrelsen med referat af dette møde


7. Klargøring:

- Bane 6+7 er færdige

- RZ og LD, ( måske TC) sætter net op fredag den 27 april kl 1400

- Bane 4+5 er stadig under park&vejs kyndige hænder

- Greve kommune har bevilget kr. 3.200,- til vedligehold

- RZ undersøger hvad vi mangler af koste, net etc og indkøber derefter


8: Tennisskole:
 • IE har skaffet kr. 10.000 fra kommunen til dette arrangement som sker i uge 32
 • Max antal unger 50 stk
 • Pris pr barn kr. 450,-
 • Deadline for tilmelding 27 juli 2012-04-12
 • LD booker baner
 • TC skaffer sponsere til tasker, happy meals,drikkedunke
 • LD skaffer t-shirts
 • TC/RZ indkalder til tennisskolemøde i beg af juni
 • TC har indkøbt 75 lygter m/logo,- bruges til gave til ungerne

9: Junior arrangementer:
 • Der er planlagt et juniorudvalgsmøde med børn/forældre den 22/4

10: Evt
 • RZ kontakter elektrikker m.h.p lyset i hallen

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]