Referat af bestyrelsesmøde, 6. juni 2013

 

Tilstedeværende

Thomas Cortzen (TC)

Robert Zachrau (RZ)

Lisbeth Ditlefsen (LD)

Ilse Engstrøm (IE)

Winnie Lodberg (AH)

Nikolaj Have (NH)

Fraværende

Ingen

ReferentNH

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste BM blev godkendt.

Beretning fra formanden

Vi har modtaget lokaletilskud, som er fratrukket bidrag til KIF og Nødudgangen.

TC kør opmærksom på, at muskelklinikken i Egedalscentret giver 55 kr i rabat til alle KIF-medlemmer

Der er modtaget mail fra Greve Kommune omkring belysningen ved cykelparkering. Men ingen midler til det i år.

Idrætsrådet har været til budgetdialogmøde omkring opførelse af Dansk Petanque Center, som hallen er blevet døbt. Borgmester-kandidat Pernille Bechmann (V) + Henrik Balleby (C).

Lokaletilskud: Greve Kommune er ved at kigge på, hvordan det fordeles.

KIF: Nyt revisionselskab (Aktiv Revision)

Beretning fra udvalg

Juniorudvalg

Tennisskole: Elizabeth leverer ugeskema med aktiviteter.

Der er lavet aftaler med forskellige sponsorer.

Ressourcer: 6 voksne - hvis vi dækker 6 baner. Vi har pt 2.

Motionist

Har spillet tre kampe og har vundet alt.

Senior

Kat 1 ligger nr 1. Vundet 2 kampe og tabt 1.

Regler for bestyrelsesarbejde

Alle regninger i KIFFEN skal underskrives af den ansvarlige.

Status halprojekt

I forbindelse med halprojektet, er der ingen fra Greve Kommunen, som har meldt noget klart ud endnu. Vi er stadig interesseret - og planlægger et område på hjemmesiden, hvor vi løbende kan lægge informationer og opdateringer ind

Status anlæg

Baner er lidt bløde. Vandingsanlæg 4+5 justeret. Meget beplantning og ukrudt: Der iværksættes en bekæmpelse.

Græsbaner - Vej & Park siger de er i orden.

LP bestiller materiale til juniortræning.

Evt

Der er bestilt ekstra poletter til hallen.

Klubhus - her skal laves en let renovering, maling, etc.

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]