Referat af bestyrelsesmøde, 21. august 2014

 

Tilstedeværende

Thomas Cortzen (TC)

Robert Zachrau (RZ)

Lisbeth Ditlefsen (LD)

Ilse Engstrøm (IE)

Tom Williams (TW)

Lars Pinholt (LP)

Nikolaj Have (NH)


Fraværende

Ingen


Referent: TW


1. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

2. Beretning fra formanden

Der er problemer med at halfordeling i 2014/2015 pga vandskade i hal2. Vi har endnu ikke fået nogen haltid.

Lille sal er stadig brugt til bridge-klubben

3. Beretning fra udvalg


Seniorudvalg

Sæson er afsluttet. Veteran 40 hold ligger til at rykke op. Senior herrer havde en god sæson.


Klubmesterskab skal afholdes snart

  • T-shirts bestilt

  • Køber drikkevarer og snacks, IE og LD aftaler med kiffen.


Der indskærpes at alle hold skal overholde de samme regler. Vi kan ikke både give mad og vin til alle hjemmekampe. Klubben betaler maden - en dagens ret - for op til 12 personer. Ingen drikkevarer betales.


Det aftales at det vil koste 100 kroner i timen at låne en bane (gæstebane)


Golden Age hold vil gerne spille indendørssæson og klubben skal nok betale de 900 kroner det koster at tilmelde et hel hold til det.


Juniorudvalg

42 juniorer. Desværre har skolereformen tyndes ud i fremmøde. Elisabeth har timerne mandag, onsdag og torsdag 15-17 og TC har mandag og onsdag 15-17


LP og TC holder møde med trænerholdet omkring hvordan vi bedst udnytter tiderne i hallen.


Tennis skole blev afholdt med 31. Vi er tilfredse med forløbet og sendt en opfølgnings mail til de deltagere der ikke var medlemmer med et tilbud om medlemskab for restsæsonen for 200 kroner. Nogle har meldt sig ind.


U-10 hold ligger nr. 2 på sjælland


Motionistudvalg

Mandags drop-in kører rigtig godt.


Der blev afholdt et socialt arrangement med spillerne.

4. Nyt fra kassereren

Vi har en beholdning af penge fra poletter, baneleje og boldsalg. Pengene afleveres til Jeanette.


Kassereren vil gerne have oprettet en særskilt bestyrelsespost som webmaster, nu når kasserer posten mest er politisk.

5. Opstart vintersæson

1/9 åbner booking til vintersæson.


Man har fortrinsret til sidste sæsons tid indtil den 15. september, en mail vil blive sendt rundt til at gøre folk opmærksom på dette.


Prisniveau fastholdes.


LP og TC finder ud af tiderne med Elisabeth. Foreslår mandag, onsdag, torsdag 15-17 og tirsdag 15-16 og fredag 14-16.


Er hallen klar. Vi skal have skiftet et lysrør. RZ kigger på det.

6. Status Halprojekt

Arbejder på en samlet løsning med petanque. Desværre har byrådet valgt at arbejde videre med en plan som kun er Petanque.

Intet er besluttet, men det er et skridt bagud.

Vi skal derfor måske til at kigge efter hvordan vi så vedligehlder hallen mht varme og belægning.

7. Forsikringssag

Der har været indbrud hvor der blevet stjålet ketcher og bolde for 4.500 kroner. Klubben betaler en selvrisiko.

8. Eventuelt

Poletter: kan kun købe poletter 1. april - 1. oktober. 1. oktober spærrer vi for polet brug. RZ sørger for det.


Boldmaskine: maskinen virker ikke. Kan ikke indstilles. TC står for at tjekke den ellers skal den sendes til udlandet for reparation.


Skolereform: uge 36 - 2015

  • 12 unger ad gangen

  • Find ud af hvem har ansvar fra kommunen

  • Vi får 10.000 kroner til udstyrMedlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]