Referat af bestyrelsesmøde, 22. oktober 2014

Tilstedeværende

Thomas Cortzen (TC)

Robert Zachrau (RZ)

Lisbeth Ditlefsen (LD)

Tom Williams (TW)

Nikolaj Have (NH)


Fraværende

Ilse Engstrøm (IE)

Lars Pinholt (LP)


Referent: TW


1. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

2. Forberedelse af General Forsamling (GF)

Lars Mortensen har sagt ja til at være dirigent til GF.


Kasseren er på valg i år. Vi vil gerne oprette en ny post i bestyrelsen - Webmaster.  TC finder ud af konkret hvad der skal til for at dette kan gøres i følge vedtægterne.


3. Gennemgåelse af regnskaber og budget

Der har været en større budgetoverskridelse på betaling til trænere. Vi skal sikre at der er der er bedre opfølgning på budgetet i løbet af året så det ikke kommer uventet ved årets slutning.

Det er aftalt med Jeanette at vi får kvartals opfølgninger.

Hvis ikke der kommer nok tilmeldinger til vinterholdene vil vi kigge på aflysning af de hold hvor der ikke er nok.

Vi vil budgetterer med 170.000 kroner i juniorudgifter for næste år for at afspejle den junior plan vi har.


 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]