Referat af bestyrelsesmøde, 3. juni 2015

 Deltagere:

 Thomas Cortzen (TC)

 Nikolaj Have (NH)

 Tom Williams (TW)

 Ilse Engstrøm (IE)

 Lisbeth Ditlefsen(LD)

 Lars Pinholt (LP)


Fraværende:

 Robert Zachrau (RZ)


Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat

  2. Formandsberetning

  3. Status halprojekt

  4. Beretning udvalg

  5. Nyt fra kasseren

  6. Eventuelt1. Referat blev godkendt


2.  Halinspektøren Bent Jensen har fratrådt sin stilling grundet sygdom.


KIF fylder 150 år i September næste år, måske kan man lave et fælles arrangement med andre klub.


Vi får samme haltider til næste år i mini-tennis.


TC er blevet konstitueret næstformand i KIF indtil næste GF.


3. Byrådet har holdt møde hernede hvor vi var inviteret til at fremvise vores faciliteter d. 2/6 så de selv kunne se vores ringe forhold vi lider under. RZ og TC er indkaldt til et møde d. 11/6 med Boule Hedebo og Peter fra sekretariatet hvor der skal forberedes et møde med Greve kommunes arkitekt til udarbejdelse af udbudsmateriale.


Det ser lovende ud, men vi er ikke i mål endnu. TC fremviste nogle foreløbig tegninger.


4. Drop-in mandag er i fuldt gang. Motionist kat. 3 holdet er i gang med turneringen og har spillet 3 kampe allerede. Kaffe-klubben kører som den plejer.


Vi bruger drop-in som indslusning til nye medlemmer, og i juni-måned er der mulighed for betalt senior træning kl. 18-19 om mandagen.

Motionist kat. 1 er ikke kommet igang endnu pga. vejret. Der er arrangeret gæstekampe med Solrød og Greve tennis for øvede damer torsdage 18-20.


Senior holdkampene er kun lige startet op og ser frem til en god sæson. LD vil også gerne så småt begynde at arrangere klubmesterskab som sidste år i starten af September. Vi kigger på muligheden for at arrangere andre (sociale) turneringer, da mange har efterspurgt disse.


Åbent-hus arrangementet for juniorer blev afholdt indendørs med 16-18 børn. Vi har fået tilmeldt 14 nybegyndere og nogle af forældrene har også benyttet sig af begyndertræning for seniorer. TC har nybegynderne fra kl. 15-16 og 16-17 om onsdagen.


Elisabeth har eliteholdet (8 børn) om onsdagen fra 15-17 og talentholdet (12 børn) om mandagen. Alt i alt 34 juniorer.


Vi skal have kigget på om nogle spiller på talentholdet skal/vil meldes til individuelle turneringer, så de føler at de også kommer ud at spille kampe.


Tennisskolen har allerede 10 tilmeldte og begynder snart noget mere markedsføring på området.


5. NH har sendt dokument ud med balancen i dag, bestyrelsen har kigget på det og har ingen indvendinger, det ser fornuftigt ud.


6. Koden blev skiftet til klubhuset som vi gør hvert år. Poletter til hallen sælges stadigvæk 4 for 100 kroner.


Næste bestyrelsesmøde 12. august 2015 kl 19.Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]