Referat af generalforsamling 4 november 2015

Tilstedeværende fra bestyrelsen:

 

Deltagere fra bestyrelsen:


 

 1. Valg af dirigent: Lars Mortensen er valgt.
  Der bliver konstateret at der er blevet indkaldt korrekt:

 2. Formandens beretning
  Vedhæftet beretning

  Beretning godkendt
   

 3. Beretning fra udvalg.

  Det præciseres at ved hjemmekampe betaler klubben maden, men drikkevarerne betales af spillerne selv. Dette er vi nødsaget til da vi er forpligtet til at købe mad og drikkevarer i Kiffen og der er ikke budget til at betale drikkevarerne også.

  Softtennis - det opfordres til at der udsendes mere information omkring softtennis.

  Vedhæftet:
  - Vedhæftet Beretning fra Juniorudvalg
  - Vedhæftet Beretning fra Seniorudvalg
  - Vedhæftet Beretning fra Motionistudvalg

  Alle beretninger godkendt.
   

 4. Årsrapporten
  (Tidligere link var forkert. Nyt link følger)
  Beretning godkendt.

 5. Budget.
  (Tidligere link var forkert. Nyt link følger)
  Budget godkendt.

 6. Behandling af indkommen forslag.
  Ingen modtaget.

 7. Valg til bestyrelsen.
  Thomas er genvalgt.
  Tom er genvalgt.
  Lars er genvalgt.
  Suppleanter bytter plads og genvælges.
  Suppleanter vil gerne deltage i bestyrelsesmøder.
  Revisorer og suppleanter bliver genvalgt
   

 8. Eventuelt.
  Halprojektet blev presenteret af Thomas.

  Suppleanter til bestyrelsen vil blive indkaldt til bestyrelsesmøder efter eget ønske.

   

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]