Referat af bestyrelsesmøde 2. marts 2016

Tilstedeværende

Fraværende:

Referent: NH

1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. Formandens beretning

Hovedgeneralforsamling blev afholdt 11. februar:

3. Beretning udvalg

Juniorudvalg

Motionistudvalg / Seniorudvalg

4. Nyt fra kasserer 

Kassebeholdningen er pr 31/1: 735.690,-

Balancen er d.d. rundsendt til bestyrelsen.

5. Status halprojekt

Intet nyt! Ventetiden begynder at trætte, men vi har rykket Greve Kommune for en status. 

6. Standerhejsning og jubilæum

Klubben har 50-års jubilæum i år, og bestyrelsen ønsker at fejre det med en festlig begivenhed, hvor vi kombinerer standerhejsning og jubilæum.

Datoen for arrangementet bliver 30. april 2016 og vil som normalt starte med slå-ind turnering og standerhejsning.

Bestyrelsen går i tænkeboks vedr muligheder for efterfølgende underholdning og bespisning, og input fra medlemmerne er selvfølgelig velkomne. 

8. Opstart udendørssæson og kontigent

Kontigent fastholdes jvf generalforsamling.

Status på anlæg:

9. Evt.

Fremover skal vi huske at invitere vores to suppleanter: Kirsten og Inger.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 19. april kl 18 - 20.

 

 

 

 

 

 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]