Referat af bestyrelsesmøde 19. april 2016

Deltagere:

 Thomas Cortzen (TC)

 Nikolaj Have (NH)

 Tom Williams (TW)

 Ilse Engstrøm (IE)

 Marianne Pedersen (MP)

 Lisbeth Ditlefsen(LD)

 

 (Suppleanter)

 Kirsten Sørensen (KS)

 Inger Johansen (IJ)

 

Fraværende:

 Robert Zachrau (RZ)

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat

  2. Status jubilæum

  3. Opsamling, udendørssæson

  4. Eventuelt


 

1. Godkendelse af referat

Referat blev godkendt

 

2. Status jubilæum

Jan Mortensen kommer og laver underholdning for juniorene.

 

3. Opsamling udendørssæson

MP - juniorer træningstider. Mandag og onsdag fra 16-18 (2 grusbaner). Tilmeldt 2 junior hold i B-rækken U-10 og U16 i sommersæsonen.

Seniorudvalget har tilmeldt et serie 3 herrehold, et veteran-40 hold i sjællandsserien, veteran-70 hold i sjællandsserien. 2 motionisthold i kategori 1 og 3.
 

MP spørger Elisabeth om hun kan træne 4 onsdage i maj måned fra 18-19 for nybegyndere. Herudover også om hun kan fortsætte med onsdage i juni måned til let-øvede.

 

4. Evt

KS melder at hun trækker sig som suppleant.

 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]