Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 2017

Tilstedeværende:

- Thomas Cortzen (TC)
- Robert Zachrau (RZ)
- Ilse Engstroem (IE)
- Kurt Roest (KR)
- Nikolaj Have (NH)
- Suppleant, Solvejg Aksvig (SA)

Fraværende:

- Tom Williams (TW)
- Marianne Pedersen (MP)
- Lisbeth Ditlefsen (LD)

Referat: NH

 

1. Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

2. Opfølgning på Generalforsamling 2016

Referat mangler fortsat, men vil hurtigst muligt blive lagt på hjemmesiden.

 

3. Status halprojekt

TC + RZ følger byggeriet løbende ved at deltage i byggeudvalgsmøder.

I området med klubfaciliteter vil vi få gulvvarme i stueplan og radiatorer på 1. sal. Køkkenet udstyres med kulfilter-emhætte.

Herudover kan nævnes:

- Omklædning med fliser
- Egen selvforvaltningsaftale
- Briksystem til adgangskontrol
- Rengøring af fælles faciliteter
- Overvågning via KIF Hallernes alarmsystem.
- Wifi
- Vi skal have udarbejdet en selvstændig rengøringsaftale.

Placering og financiering af kunststofbaner

I forbindelse med byggeriet af den nye hal, mister vi de to kunststofbaner. Det er som udgangspunkt ikke med i budgettet, men der arbejdes på en løsning.

Det diskuteres, hvorledes en eller to kunststofbaner kan placeres. Udfordringen er jordvolden ind mod fodbold, som vi som udgangspunkt bliver nødt til at bevare.

Det blev besluttet at gå videre med to kunststofbaner - og der arbejdes på en løsning omkring placering.

Belægning

Leverandøren af underlaget har lavet et tilsvarende underlag i Roskilde og KB.

I Roskilde har de et 4 mm gulv. Vi får et 5 mm gulv, som er ekstra skånsomt for vores gamle knæ.

Underlaget bliver blåt for selve banen (inden for stregerne), og gråt rundt omkring banen.

 

4. Indvielse af ny hal

Der er fortsat aflevering af hal d. 3/3-2017 og planen er at arrangere en indvielse af hele byggeriet, men dato herfor ligger ikke fast endnu

Borgmesteren kommer, og der planlægges en række underholdende indslag.

Opfølgning: TC

 

5. Medlemsudvikling

Det diskuteres, hvilken indsatser vi kan gøre, for at få flere medlemmer i klubben.

Flere muligheder vendes:

- Øget annoncering og aktivitet på de sociale medier, primært Facebook. Action: NH
- Forældre-arrangement i forbindelse med ny sæson. Action: MP
- Forslag fra RZ: Kunne det være en skoleopgave, evt på en videregående uddannelse? "Hvordan skaffer man medlemmer til en sportsklub?"

 

6. Nyt fra udvalg

Motionistudvalget arrangerer fortsat softtennis i Hal 3.

Der efterlyses en bedring måde at orientere om softtennis-datoer. NH vender tilbage med et forslag.

Ingen bemærkninger fra øvrige udvalg.

 

7. Evt

TC:
- Fodboldformand Jesper Larsen har trukket sig som formand
- KIF skifter bank fra Nordea til SparNord. Vi er blevet spurgt, om vi også vil skifte. Der er enighed i bestyrelsen om også at skifte til SparNord.


 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]