Referat af bestyrelsesmøde 6. april 2017

Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Ilse Engstrøm (IE)
Kurt Roest (KR)
Lisbeth Ditlefsen (LD)
Nikolaj Have (NH)

Fraværende
Tom Williams (TW)
Marianne Pedersen (MP)
Inger Johansen - suppleant (IJ)
Solvejg Aksvig - suppleant (SA)

Referent: NH

1. Rundvisning i vores nye hal

Dagens bestyrelsesmøde startede med en rundtur i den nye hal. Det så rigtigt fint ud: Fine lokaler, fine faciliteter og en rigtig fin tennisbane.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde (17. januar) blev godkendt.

3. Beretning formand

Sekretærposten: TW har valgt at stoppe som sekretær og træde ud af bestyrelsen. NH overtager tjansen og færdiggører referatet fra generalforsamlingen.

Jakob Hansen, som er medlem af klubben, har meldt sig som frivillig til posten. NH giver besked til Jakob, omkring at vi meget gerne vil byde ham velkommen i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmøde: Der arbejdes på, hvordan man kan gøre Hovedgeneralforsamlingen mere levende og interessant for medlemmerne.

Mangelgennemgang i hallen: Der er stadig mange resterende opgaver, men det meste er småting og vil blive udbedret i løbet af den kommende tid. En større rettelse er eltavlen, som måske skal udskiftes, da den er dimensioneret forkert. Den anden ting er brandvejen, som ikke er godkendt i sin nuværende form. Vi har dog fået en midlertidig godkendelse. Det diskuteres i kommunen, om der skal være grus eller anden belægning. Endelig skal jordbunken, som ligger på petangue-pladsen, køres væk. Dette koster dog lige 240.000 kr!

Skaden i Hal 3 er udbedret og forsikringen dækkede de godt 200.000 kr, dette kostede.

4. Beretning udvalg

Juniorudvalg v/ TC

U10 har været med i skumturneringen og vundet sølvmedalje.

Den nuværende trænings-sæson kører frem til 1. maj. Det påtænkes at tiderne for sommer-sæsonen bliver de samme, som nuværende.

Betalingsmodul for juniortræningen skal aktiveres. Ansvarlig: NH

Seniorudvalg

Vi kontakter SLTU omkring at vi kun har 4 udendørsbaner i år til hjemmekampe.

Drop-ind for øvede
Som noget nyt i 2017 vil vi køre en forsøgsordning med drop-ind for øvede og turneringsspillere.

Tanken er at skabe noget fællesskab og muligheden for at få spillet noget mere på tværs. Det kommer (indtil videre) til at foregå:

Torsdag kl 19 - 21

Hvis du er i tvivl om, hvor du passer bedst, så tænk på klubmesterskabet: Hvis du spiller niveau A, kunne dette nye tilbud være noget for dig.

Begyndertræning for seniorer
Vi ønsker også i år at tilbyde gratis begyndertræning for seniorer - fire mandage i maj måned - fra 18 - 20.

LD tjekker med Elisabeth.

Motionistudvalg

Drop-ind starter mandag 24. april kl 18.00.

5. Nyt fra kassereren

Vi søger fortsat en frivillig, som vil tage posten som kasserer. Dette er som sagt ikke en klassisk kassererpost, da selve regnskabsarbejdet udføres af bogholderiet i sekretariatet v/ Jeanette.

Kassererens opgave i vores klub er dermed blot at overvåge og godkende betalinger, samt at bistå med udarbejdelse af budget for kommende år.

Kontakt et medlem fra bestyrelsen, hvis du kunne være interesseret i at give en hånd med.

6. Opstart af ny sæson

RZ følger op på, at nettene kommer op - samt finder ud af, om banerne skal tromles.

NH aktiverer tilmelding og opretter mulighed for træningstilbud.

7. Standerhejsning + Indvielse af hallen

Standerhejsning og slå-ind-turnering

Dette afholdes i år lørdag 22. april - og foregår som normalt ved klubhuset.

Kl. 10.00: Slå-ind-turnering, hvor der spilles double-kampe med tilfældig makker á halve timer.
Kl. 13.00: Flaget hejses, præmier overrækkes, sæsonen skydes i gang

Indvielse af hallen

Vores nye tennishal indvies officielt søndag 23. april 2017 fra kl 14 i samarbejde med Petanque-afdelingen.

Programmet for dagen byder blandt andet på:

Se hele programmet for dagen her - og sæt kryds i kalenderen!

8. Gennemgang af adgangsforhold v/Robert

Adgang til den nye tennishal bliver styret ved hjælp af adgangsbrikker. Det kommer til at foregå på den måde, at man ved indmeldelse/betaling samtidig køber en brik til evig eje - for 50 kr. Denne bliver kodet og kan afhentes på halkontoret efter et par dage. Så længe man er medlem, vil brikken give adgang til hallen.

Det blev diskuteret, hvordan vi skulle administrere medlemmerne for Bridge-afdelingen - ift at disse skal have plads i lokalerne i den nye tennishal. 

Ansvarlig: KR skaffer en medlemsliste fra Jørgen Dyrstad.

9. Evt.

Indendørs sko i den nye hal

I vores nye hal skal der bæres indendørs sko.

Det er meget vigtigt, at denne regel overholdes, da grus på banen ødelægger gummiunderlaget. Hvis du forventer at skulle spille i hallen på noget tidspunkt, så køb allerede nu et par indendørs tennissko og have dem liggende i din taske.

Der opsættes et eller flere skilte i hallen, som skal synliggøre dette.

Ansvarlig: NH - send til RZ, som laminerer

Praktiske ting til hallen

Der skal indkøbes udstyt til selve området ved tennisbanen: Bænke, borde, skraldespand, etc.

Ansvarlig: LD

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]