Referat af generalforsamling 2016

Referat af Generalforsamling
Karlslunde Tennisklub 2016

16. november 2016

Deltagere fra bestyrelsen:


 

 1. Valg af dirigent: Lars Mortensen er valgt.
  Der bliver konstateret at der er blevet indkaldt korrekt:
   

 2. Formandens beretning

  <indsæt link til beretning her>

  Beretning godkendt
   

 3. Beretning fra udvalg.

  <indsæt link til seniorudvalgets beretning her>
  Spørgsmål til om klubmesterskaberne kunne blive flyttet til en tidligere dato vil blive taget til efterretning.

  <indsæt link til motionistudvalgets beretning her>

  <indsæt link til juniorudvalgets beretning her>

  Alle beretninger godkendt.
   

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  <indsæt link til regnskab>
  NH gennemgik regnskabet for forsamlingen.

  Beretning godkendt.

 5. Behandling af indkomne forslag.

  Ingen indkomne forslag.
   

 6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse.

  <indsæt link til budget her>
  NH gennemgår budgettet for forsamlingen.
  Spørgsmål om tilgodehavende på 9.000 - hvad det er. Vi undersøger nærmere og giver besked.
  Der præciseres at der ikke planlægges kontingent forhøjelse ifm hal-lopførsel.

  Budget godkendes
   

 7. Valg til bestyrelsen.

  Kasserer (lige år). Kurt Roest bliver valgt som ny kasserer

  Næstformand (lige år). RZ bliver genvalgt

  Formand for seniorudvalg (lige år). LD blev genvalgt

  Formand for motionistudvalg (lige år). IE blev genvalgt

  Webmaster (lige år). NH blev genvalgt
   

 8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

  Inger Johanssen blev genvalgt.
  Solvejg Aksvig blev valgt.
   

 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)

  Jørgen Grandjean bliver genvalgt
  Allan Bjerre bliver genvalgt.

 10. Eventuelt.

  Soft-tennis datoer på hjemmesiden.

  Forslag til at bruge den nye hal som et trækplaster for nye medlemmer.

  Der opfordres til at folk passer på vores tennis klubhus, da der har været problemer med oprydning.
  Der opfordres til at folk låser banerne efter brug.
  Nøgle 6 efterlyses.

   

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]