Referat af bestyrelsesmøde 21. juni 2017

Dato : 21. Juni 2017

Mødested : Dansk Petanque & Tenniscenter

Deltagelse : Solveig, Ilse Engstrøm, Lisbeth Ditlefsen, Inger, Marianne Pedersen, Thomas Cortzen, Robert Zachrau, Nikolaj Have, Jakob Hansen

 

 1. Formandskab ved Thomas Cortzen
  1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde (Godkendt)
  2. Gennemgang fra KIF Hovedbestyrelsemøde
   1. Referat bør kunne læses inde på KIFs hjemmeside
  3. Dansk Petanque & Tenniscenters økonomi
   1. Separat økonomi ifh Karlslunde Tennisklub
   2. Mangler at afregne enkelte udeståender
    1. Er afhængig af en mangelliste (lister, etc)
    2. Belysning: 2 x 64 ampere i begge haller
     1. Glemt af alle ansvarlige
     2. Koster 300.000 DKK
     3. Elektrikere fra større firmaer har undersøgt sagen og de foreslår ikke et alternativ, men derimod en installation som originalt vedtaget
  4. KIF
   1. Hal 1 skal udskiftes
   2. 700.000 DKK + moms
  5. Sekretæren trækker sig (Tom Williams)
   1. Jakob er midlertidig sekretær til næste generalforsamling
  6. De nye bestyrelsesmedlemmer vil fra dags dato modtage alle mails til bestyrelsen
  7. Den gamle oppustelige hal
   1. Der er en køber til prisen 50.000 DKK
   2. Køber har ikke plads til den på nuværende tidspunkt
   3. Skal hallen sættes til salg
    1. Eventuel pris er ikke vedtaget
   4. @Kurt: taler med manden der i sin tid satte det op, om han skulle have kendskab til nogen der kunne være interesseret.
   5. @Nikolaj: skriver et opslag som kan deles på sociale medier.
  8. Udendørshegn er sat op ved bane 4
  9. De tidligere bane 1 og bane 2 (kunstgræs)
   1. Skal de erstattes?
    1. Ønsker tennisklubben 1 eller 2 baner?
   1. Den/de kommer til at ligge i samme retning som de nuværende grusbaner bagved den nye hal
   2. Der er lovning på betaling af 2 baner, men der er pt kun penge til 1 bane
   3. Mulighed er en seniorbane og en U10 bane
    1. Blev diskuteret men uden en afstemning
   4. Evt etablering af en bane hvor det gamle klubhus ligger
    1. Kræver klubhuset bliver fjernet, ændring af lokalplan, Vej & Park skal have nyt skur
    2. Blev diskuteret men i første omgang afvist
  1. Tennislokalet på første etage i Dansk Petanque & Tenniscenter
   1. Ændrer det noget når det gamle klubhus fjernes?
   1. Det er et klublokale for tennismedlemmer og ikke for petangueklubben
   2. Der vil blive etableret adgangsforhold ved lejlighed
  1. Der skal startes et driftsudvalg
   1. Flere fra KIF, Robert og Jørgen fra petangue
  2. Udsmykning af den nye hal
   1. @Lisbeth: indhent priser på 2x2 meter fotos af kendte tennisspillere
    1. Eksempelvis Bjørn Borg, Nadal mfl
  3. Samarbejdsaftale med cafeteriet
   1. Tennisklubbens bestyrelse har foreslået af have samme aftale med cafeteriet som pentangue
   1. En forbedring rent økonomisk
   2. Bestyrelsen afventer svar
 1. Motionistudvalg ved Ilse Engstrøm
  1. Mandagsarrangementer kører på skinner
  2. Vil gerne holde et grillparty for deres kaffepenge
   1. Evt arrangementer skal oplyses til cafeteriet
  3. Status på holdkampe
 2. Seniorudvalg ved Lisbeth Ditlefsen
  1. Gennemgang af alle holdene og status på deres kampe
   1. Seniorholdet har trukket sig
  2. Drop-ind om torsdagen for øvede går ikke som forventet. Manglende deltagelse
  3. Der er ikke enighed hvem der bør dukke op om torsdagen
  4. Drop-ind for øvede fortsætter om torsdagen
  5. Klubturnering planlægges og kommunikeres
 3. Juniorudvalg ved Marianne Pedersen
  1. Juniorformand trækker sig til næste generalforsamling
   1. Lars, far til juniorspiller, vil gerne stille op til næste generalforsamling
  2. Status på holdkampene
   1. Vundet 2 kampe og tabt 2 kampe
   1. I vinter havde de en uafgjort og vandt de resterende kampe
   2. U14 og U16 har mødt nogle meget bedre modstandere
  1. Der er skrevet til forbundet (Kurt) at flere af modstanderne ikke hører til i C-rækken. Svar var det er licensspillere der henter point
 1. Kasserer
  1. Kurt Roest trækker sig
   1. Solveig er tiltrådt
  2. Der står 393.166,16 DKK på tennisklubbens konto
  3. Stigende egenkapital
  4. Ikke mange udgifter i klubben
  5. Der er 127 medlemmer i alt
   1. Juniorer: 17 medlemmer
   1. 25-60 år: 48 medlemmer
   2. 60+: 62 medlemmer
 1. Nyt fra Dansk Petanque & Tenniscenter ved Robert Zachrau
  1. Brikker er klar til udlevering
  2. Koden til hallen udløber den 3. Juli 2017
  3. Brikker bliver omkodet op til vintersæsonen. Kun medlemmer kan komme ind i tennishallen
  4. 2 routere bliver sat op i hallen
  5. Underlaget kræver en støvsugning før den vaskes
  6. En større støvsuger skal købes til banen da den nuværende kræver fire timer
  7. Der er lavet afløb på første etage
   1. Det er op til tennisklubben om der skal sættes et bord op. Petangue er ikke interesseret.
   1. Aftemning om et thekøkken blev ikke vedtaget
  1. @Robert: indkøber et lille køleskab til første etage
  2. Sorte såler på indendørssko
   1. I forbindelse med mailen omkring de nye brikker skal det meldes ud at der kun må bruges indendørssko
   1. Vaske banen med rent vand
   2. Roskilde har samme problem med streger på samme underlag
  1. Betaling af baner i nye hal i sommerperioden
   1. Det fortsætter med at være gratis i 2017 men bestyrelsen tager punktet op igen for udendørssæsonen 2018
  2. Henvendelser omkring belysningen i midten af hallen
   1. Ekspert kommer ud og tager lux måling
  3. Net i begge ender af hallen
   1. Specialmål til vores hal
  4. Rengøring
   1. Rengjort 3 gange om ugen i fælleslokaler
   1. Køkkenet er ikke med. Petangue tager sig af køkkenet
   2. Tennisklubben tager sig af fælleslokalet på 1. Sal og tennisklubbens lokale på 1. Sal
  1. Investering i det gamle klubhus
   1. Det er ved at forfalde, skimmelsvamp, utæt etc
   1. Skal der sættes penge af til en mindre renovering?
   2. Vedtaget ved afstemning: vi bruger op til 5.000 DKK til renovering
    1. Vi godkender budgettet til en mindre reparation af det gamle klubhus
  1. Forslag til billeder på første sal
   1. På nuværende tidspunkt skal der hverken duge eller billeder på første sal
  2. Billeder i fællesrummet i stuen
   1. Dette punkt tages op på et senere tidspunkt
  3. Skal suppleanter have halvdelen af deres kontingent betalt?
   1. Vedtaget ved afstemning
  4. Varmen i hallen
   1. Det er for varmt i udendørsperioden og bør sættes ned
  5. Næste bestyrelsesmøde
   1.  

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]