Referat af bestyrelsesmøde 23. august 2017

Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Ilse Engstrøm (IE)
Lisbeth Ditlefsen (LD)
Marianne Pedersen (MP)
Nikolaj Have (NH) - referent

Inger Johansen - suppleant (IJ)
Lars Ellesgaard (LE) - kommende juniorudvalgsformand

Fraværende
Jakob Hansen (JH)
Solvejg Aksvig (SA) - suppleant

1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Beretning formand

Bridge
TC havde møde d.d. med Jørgen Dyrstad og Peter Roslev.

Aftalen, som ligger på bordet, lyder på at bridgeafdelingen betaler 3.000 kr pr år. For denne pris bliver der opsat borde og stole ved deres arrangementer.

El-problematikken i den nye hal
Strømstyrken i vores nye bygning er ikke stor nok. Vi har 62 ampere i hver ende.

På byggeudvalgsmødet blev der enighed om at installere 32 ekstra ampere nede ved køkkenet, samt at trække en ledning fra hjørnet af tennisbanerne, som også leverer 32 ampere.

Hermed forventes det at sagen kan lukkes.

Stafet for livet
Der var enighed om at støtte op om dette arrangement, og det undersøges, hvad mulighederne er.

3. Beretning udvalg

Seniorudvalg

Alle holdene har haft en god sæson - med gode, tætte kampe.

Juniorudvalg v/ LE

Placering i nuværende turneringer:
U10 - ligger nr 4
U14 - ligger nr 4
U16 - ligger nr 3

Tennisskole
Der var i år 24 deltagere - og alle børn var søde og artige. Vi fik efterfølgende meget ros fra deltagerne, specielt omkring niveau-opdelingen, som gjorde at børnene fik spillet mere med andre på samme niveau.

Vi talte om at lave et spørgeskema omkring deltagelsen - ris og ros - men blev enige om at det må vente til næste år.

Motionistudvalg

Der grilles på mandag 28. august 2017.

Softtennis starter op til oktober. Information heromkring medtages i fællesmail ved indendørs sæsonstart.

4. Driftsudvalgsmøde v/ RZ

Driftsudvalget arbejder løbende med, hvordan faciliteterne fungerer eller ikke fungerer imellem tennis og petanque.

Alt er alt går det godt, og der er kommet styr på mange ting.

Status på lys i tennishal
Dette er ved at blive undersøgt i samarbejde med elektriker. Måske skal der opsættes en ny række med armaturer i midten.

Plakater - fotos i hal
Vi starter med at bestille 1 stk i 2x2 meter - og klæber selv op på træplader.

Lys på bane 7
Vi har rykket flere gange. Zink lovede at lave det i denne uge - men har nu rykket det til næste uge - uge 35.

Næste møde
Næste driftsudvalgsmøde afholdes 27. september.

5. Nyt fra kassereren v/ TC

Vi har betalt en del ekstra for adgangskontrol samt overvågningen i hallen.

Saldo på vores konto er d.d: 356.000 kr

6. Nyt fra webmaster

Banebooking
- Nuværende leverandør “Globusdata” vil gerne have os over på ny platform: Halbooking
- NH laver oversigt over mulighederne - samt økonomien i det

Skærm i tennishal
Vi kunne overveje en info-skærm i tennishallen (bag nettet) med information omkring spillere, spillertider, etc.

Indendørs - sæsonstart
- Betalingsmodul opgraderes
- Fællesmail vedr sæsonstart, softtennis, sko med “non-marking” såler

Annoncering
Vi har på Facebook annonceret vedr interessen for et begynder-seniorhold. Interessen har sådan set været pæn stor, men problemet er, at ud af 10 interesserede, er der 10 forskellige ønsker omkring, hvordan denne træning skulle foregå.

I stedet går vi tilbage og forhører os hos Elisabeth. Hvilke tider ville hun kunne træne - og så tager vi den derfra.

7. Opstart af indendørssæson

Prisniveauet blev diskuteret og det blev aftalt at lade priserne stiger 10% ift sidste år i den gamle hal.

Adgangsbrikker
Brikkerne omkodes automatisk ved sæsonopstart - gældende for den, som booker en banetid. For andre spillere skal vi have besked. Hvis en spiller ikke har en brik, kan denne oprettes for 50 kr/brik.

I vintersæsonen har alle medlemmer fortsat adgang til klubfaciliteterne, men adgang til hallen er begrænset til dem, som har købt den pågældende tid.

Denne information tilføjes i fællesmailen som udsendes i september.

8. Annoncering

LE undersøger muligheden for at uddele reklamer på skolerne.

9. Evt.

Nye kunstbaner
Der arbejdes videre med at få to nye tennis-kunstbaner.

Muligheder er en seniorbane og en U10-bane, eller to seniorbaner.

Bestyrelsen ønsker, at de skal ligge ved siden af hinanden - parallelt med de nuværende grusbaner.

RZ undersøger de to muligheder - og indhenter tilbud hos HP, samt får lavet en oversigt på, hvordan de kan ligge.

Underlag: RZ undersøger muligheden for syntetisk rødgrus.

Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag 10/10 - kl 19:00

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]