Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2017

Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2017

Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Ilse Engstrøm (IE)
Lisbeth Ditlefsen (LD)
Nikolaj Have (NH)
Jakob Hansen (JH) - referent
Inger Johansen (IJ) - suppleant
Solvejg Aksvig (SA) - suppleant
Lars Ellesgaard (LE) - kommende juniorudvalgsformand

Fraværende
Marianne Pedersen (MP)

1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

2. Beretning formand

Hovedbestyrelsesmøde

 1. Gennemgang af mødet

Forpagtningsaftalen

 1. Fempartsaftalen er mundtligt godkendt med ikke skriftligt. Karlslunde Tennisklub er stadig underlagt den gamle aftale.

Slutafregining på Tennishallen

 1. Det økonomiske omkring hallen er nu på plads.

Rengøring af Tennishallen

 1. En halansat i KIF har opsagt sin stilling og KIF forventes at ansætte en rengøringsansat i stedet. Dette vil give mulighed for at få gjort rent i Tennishallen.

Ny udendørsbane

 1. Der er plads til en enkelt udendørsbane til, bagved tennishallen.

 2. Bestyrelsen skal i kontakt med HP Tennis, der anlægger tennisbaner, omkring hvilke underlag der er muligheder for at anskaffe.

 3. Det ønskes at banen skal være spilbar til standerhejsning.

Sponsorater

 1. Der er to nye sponsorater.

Ledige indendørsbaner

 1. Bestyrelsen vil invitere omkringliggende klubbers medlemmer til, at tegne de ledige timer indendørs. Det er på prøvebasis.

 2. Jakob vil kontakte to medlemmer omkring indendørsbanerne og hvordan man booker dem.

Bordtennisbord

 1. Klubben har ansøgt om penge til et bordtennisbord og vi foretager os intet før vi hører tilbage fra den pågældende pulje.

Gamle indendørshal

 1. Klubben har en køber til hallen på 32.500 DKK. Køber vil også fjerne alt underliggende.

 2. Kontrakten er underskrevet og beløbet vil indsættes på tennisklubbens konto.

 

3. Beretning udvalg

Seniorudvalg

Klubmesterskabet

 1. Gennemført.

Træning til øvede/holdspillere

 1. Der er kommet forslag fra flere øvede medlemmer, at de godt kunne tænke sig træning nogle gange om året. Både udendørs og indendørs.

 2. Klubben kan evt stille en bane til rådighed, mens medlemmerne selv betaler for træneren.

 3. Lisbeth kontakter både træner og medlemmer omkring dette arrangement på prøvebasis.

Holdkampe indendørs

 1. Et enkelt hold stiller op.

Juniorudvalg

Indendørsturnering

 1. Ingen hold er blevet tilmeldt

Træning

 1. U8 og U10 træner sammen.

 2. U12 og U14 træner sammen.

 3. U16 er der kun to medlemmer og der skal flere til, for at undgå at lukke holdet.

 4. To spillere fra U10 der snart rykker op til U12 ønsker mere træning. Til turneringer møder de spillere der træner 3-5 gange om uge. Konsekvensen kan være, at juniorerne søger hen til andre klubber.

 5. Lars og Thomas taler med Elisabeth omkring mulighederne for ekstra træning til juniorer.

Motionistudvalg

Soft tennis

 1. Der spilles tennis nogle søndage indtil jul, men det er svært at samle medlemmer.

 2. Datoerne og fremgangsmåden er inde på hjemmesiden.

Webmaster

Adgangsbrikker

 1. Systemet er oppe og køre, efter lidt startvanskeligheder.

Booking systemer

 1. Globus Data betaler vi for hvert kvartal, men det bliver kun brugt halvårligt.

 2. Nikolaj undersøger passivt medlemskab i vinterhalvåret.

 3. Beslutning om nyt medlems- og bookingsystem skal tages primo 2018

Medlemstilmelding og -breve

 1. Nikolaj undersøger muligheden for familieabonnementer.

 2. Nikolaj undersøger muligheden for at kontakte tidligere medlemmer og forhøre sig om de kunne være interesseret i at blive medlemmer igen.

 

4. Driftsudvalget

Banelys

 1. Kommunen lader opgaven omkring optimering af lyset skifte afdelinger, så det ikke er muligt at få en hurtig løsning. Det forventes ikke at ske i indeværende år.

Fejning af banen

 1. Der skal fejes hver anden uge og det tager 20 min. da den er selvkørende.

 2. Maskinen er indkøbt og til rådighed tennishallen for bestyrelsen.

 3. Nikolaj taler med KIF omkring hvem der skal have adgang til rummet med maskinen.

 4. Robert laver et oplæg hvordan bestyrelsen får støvsuget banen.

Rensning af banen

 1. Nikolaj sender email ud, at medlemmer ikke må benytte sko med sorte såler inde på tennisbanen.

Borde og duge

 1. Klubben foretager sig ikke mere.

Boldmaskinen

 1. Robert mangler en enkelt del før maskinen er klar.

Pool bord

 1. Det vil koste 5.000 DKK at få flyttet et pool bord over i hallen.

 2. Tennisklubben foretager sig intet, men afventer svar omkring tilskud til et bordtennisbord.

Velkomstbrev

 1. Vi vil ikke sende et velkomstbrev.

 2. Nikolaj vil opdatere hjemmesiden med info for nye medlemmer og et link til hjemmesiden skal vedhæftes kvittering for tilmelding.

Kursus i hjertestarter

 1. Petangue har installeret en hjertestarter.

 2. Robert kontakter Falck omkring kursus i hjertestarter.

Ved udlejning af klublokaler på 1. sal

 1. Thomas kontakter sekretariatet.

 

5. Evt.

Generalforsamling

 1. Torsdag den 23. november 2017 kl 18:00 i Lille Sal i KIF.

 2. Nikolaj indkalder til generalforsamling.

 3. Ilse spørger Lars Mortensen om han vil være dirigent.

Regnskab for 2016/2017

 1. Indendørskontingent må ikke hedde baneleje når det er integreret med det kommunale.

 2. Kontingent for seniorer bliver fastsat til 900 DKK, hvor nye medlemmer skal betale 50 DKK for en brik.

 3. Robert spørger Jeanette omkring udgifter til den gamle hal.

 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]