Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Karlslunde Tennisklub

29. oktober 2017

Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING  

torsdag, den 23. november 2017 kl. 18.00

Bemærk: Afholdes i lokalerne på 1. sal i vores nye hal.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsformændenes beretninger
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
    A. Forslag til ændring af vedtægterne - vedr antallet af revisorer
6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse
7. Valg til bestyrelse (vælges for 2 år)

Formand (ulige år)

Kasserer (lige år)

Næstformand (lige år)

Sekretær (ulige år)

Formand for seniorudvalg (lige år)

Formand for ungdomsudvalg (ulige år)

Formand for motionistudvalg (lige år)

Webmaster (lige år)

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)
10. Eventuelt


Indkomne forslag

A. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægternes § 5 og § 10. Forslaget omhandler antallet af revisorer, hvor bestyrelsen ønsker at ændre det fra nuværende 2 revisorer samt en revisorsuppleant, til kun én revisor og ingen revisorsuppleant.

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]