Referat af bestyrelsesmøde, 15. marts 2018

Emil fra DGI er på besøg idag

Lars: I Junior afd. har vi 3 hold ialt, hvor vi også har stævner. Her i vinter har vi dog spunget dette over. Vi har ikke så mange juniorer Vi har holdt åbent hus som har givet 3 nye medlemmer. Forældre/barn hold er startet op. Børnene er helt ned til 4 år og tanken er at de bliver selvkørende. Måske forældrene så også vil få et medlemskab. Vi har prøvet at få info ud på facebook som noget nyt og så har vi vores årlige tennisskole, men ikke mange bliver medlemmer efterfølgende. Vi har dialog med den lokale SFO om vi kunne lave noget samarbejde med dem.

Emil: For nybegyndere tænker jeg der er for få muligheder at vælge imellem at der kun EN onsdag - min erfaring er at de fleste andre klubber har flere dage at vælge imellem, da børnene i dag er meget aktive og har flere dage i ugen de er aktive. Ud over tennisskolen hvad har vi så af andre aktiverings muligheder? Træningsudbud og sociale aktiviteter er det der har skabt flest nye medlemmer i andre klubber. Sociale aktiviteter kunne være små interne træningsaftener - pizzaaften med tennis- holdaktiviteter - overnatning m/skumturneringer.

Lisbeth: Gennemsnitsalderen er høj og vores medlem antal er lavt 130 stk, vi har 2 seniorhold. Vi har samarbejdet med Greve og vil give mere træning i den kommende sæson. Der kom 0 tilslutning til nye hold, da det blev sendt ud på mail.

Vi mangler folk ml. 35-50 år. Greve har mange træningstilbud og det er nok den vej der giver resultater. Vi skal satse mere på seniorer i den kommende sæson, fordi de tager måske så ungerne med. Førhen har vi kun satset på juniorer. Mandag har vi drop in og det er en succes.

Emil: Jeg ville ikke være bange for at det skulle koste noget. Træningstilbud er meget klassisk - men der skal lanceres det de kunne hoppe over i bagefter, så det ikke glider ud. Måske træning mere end den ene måned vi har nu. Køge har kørt offensivt på seniordelen - hele tiden - så man hele tiden kunne tilmelde sig løbende i løbet af sæsonen via opslag på facebook. Et godt træningstilbud er det man har set virke. Vis hvad vi har, uden at det nødvendigvis skal være det helt store.

Emil: I sagde de skulle meldes ind i juni måned - det er op til sommerferien. Bedre at melde ind i slut maj efter træning. Der er snak om månedsbetaling, men der er ikke nogen der har turdet endnu. Måske skulle medlemskab sættes ned og træning sættes op. Kontinuerlige tilbud og træning mener jeg er helt centralt.

Greve har stort setup med 60+ med avis-annoncering - facebook har god respons for -60. Send tilbud ud til alle medlemmer og brug mund til mund. Vi er velkomne til at ringe.

*****************************

Referat: Referat godkendt

Træning: Der skal ændres online ang. vores vedtægter mht revisorer, da vi kun nu har brug for en. Nye medlemmer: Lars/junior - Helle/sekretær - Solvej/suppleant - Peter/suppleant.

Evt mulighed for at bruge Kim fra Greve som træner. Der er en far der evt. er interesseret i at træne lidt. Kan vi måske bruge Kim til begyndertræning i maj og til seniorer. Han har backup trænere hvis han ikke selv kan - god ide, men betaling skal gå via klubben.

Mandag er drop-in og tirsdag/torsdag aften er booked til holdkamp. Onsdage i juni kunne vi lave træning med Kim. Hvad gør vi efter juni måned, det er vigtigt at vi fastholder dem der allerede er startet. God ide at folk ved at træning starter igen i aug.

Annoncering: Sydkysten er kun for pensionister. En lille flyer der evt. kunne udlevere til forældre der står og venter på fodboldbørnene. Facebook aktivitet. Forældre intranet på skolerne må ikke bruges. Flyer ind af brevkassen som vi kan uddele. Ilse har været god til at få fat i Sydkysten og få dem til at skrive om os som en artikel.

Timeleje: Skal der kunne lejes baner på timebasis. Skal vi lave et ekstra abonnement oveni det nuværende - det er administrativt næsten umuligt. Eller skal vi gøre sådan at ens medspiller også. Pr. 1/5 laver vi 2 abonnementer, så der skal være 2 brikker, for 300 kr.

Varmeblæser: under 13 grader blæser den - over 13 stopper den. Den funker som den skal.

Lys og akustik: Jes har undersøgt det og akustikfolk har været på koster 260.000. En anden har forslået at sætte plader op med wirer og det koster ikke noget i første omgang vi kan låne dem og prøve det af. Lad os prøve det og se hvad det koster.

Film på ruder: Vi har fået film udvendigt og det hjælper ikke. Filter er oppe på den ene rude og det fungere, så der bliver sat op på resten af ruderne.

Nettet: der er ingen problemer med tilbagerulning af bolde pga bolde.

Klubhus/græsarealer etc: Lad os lave en plan om udendørsarealerne. Vi ønsker at bibeholde gamle klubhus og det blev bestemt at lave tegninger over flisestier.

Budget/regnskab: er godkendt.

Etårsgennemgang af hallen: Toilet 1 duer ikke.

Banen: Der er hul i banen - måske ketcher der er knaldet ned i banen. En har sagt at det er vaskemaskinen. Vi ved det var der lørdag morgen kl. 9 - så det må være sket fra onsdag morgen til fredag aften i uge 10. Vi er enige om at finde synderen. Vi sender mail ud til dem der spiller - vi undrer os... Når vi så finder synderen, hvad så? Christian vil kigge videoovervågnings kameraer. Vi sender mail ud til alle, da vi så kan forebygge fremtidige "uheld". Christian har spurgt hvorfor der ikke er kamera i den anden ende af hallen, det kunne være en god ide.

Medlems indsats: Thomas foreslår at hvis et medlem værger et nyt medlem - kunne de få en sæsons gratis medlemskab. Det er vedtaget.

Nyt fra Kasserer: Er her ikke idag

Bookingsystem: Der er 3 muligheder - vi kan fortsætte som vanligt. Vi kan skifte til ny leverandør - eller vi kan selv udvikle bookingsystem. Vi har fået tilbud fra Globus data om opgradering. Adgangsbrikker er potentielt svære at integrere med Globus Data. Klubmodul er nyere på markedet (halv pris) og har god succes, men virker for omfangsrige til vores behov. Nikolaj kan programmere selv - men kan ikke supportere 24/7. Lars kender en der laver noget der integreret med brikker/kort/alarm etc så man med det samme får koden. Bliver brugt til sommerhusudlejning. Vi blev enige om at høre Globus Data eller Klubmodul og høre om muligheder for brikintegrering.

Standerhejsning: Lørdag den 28. april - Slå ind turnering. kl. 10-13 standerhejs kl. 13. Ilse spørger Lotte ang. sandwich efter at have checket ang. vores aftale med caferiet.

Ny sæsonmail: Nikolaj sender rundmail ud om den kommende sæson plus et facebook opslag.

Evt: Vi blev enige om at isolering af bjælker ikke er nødvendigt. Vil arbejder på at få thebord på første sal.

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]