Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2018

Deltagere: Thomas, Ilse, Nikolaj, Robert, Lisbeth, Peter og Helle.

Referent: Helle

Punkt 1: Anlæggene: Banerne for bløde i starten af sæson - nok mangel på vanding/eller for meget regn - begge dele kan gøre banerne bløde. Spillere skal huske at vande inden der spilles, hvis det ikke har regnet for nyligt.

Vi kunne få Vej og Park til at tromle nogle ekstra gange. Kan sprinklere indstilles bedre så der ikke er tørre pletter - det skal igennem 3 udvalg hvis vi skal have manuelt vandingsanlæg igen.

Robert tager fat på Hededanmark via KIF mht til dyser og bånd der er løse - plus at få tromlet mere. Vi sætter vandingen op fra 5 min til 7 min, da det er en meget tør periode. Der kan laves en lille dæmning der stopper vandet mod bane 4.

Punkt 2:Ny kunststofbane: Der er blevet bevilget en kunststofbane, hvor vi selv spæder 80.000 kr. til.
Robert måler op igen og finder ud af om vi kan få banen til at ligge parallel med de andre baner og taler med Peter/KIF efterfølgende.

Punkt3:Indendørsbanen; skal der betales for den om sommeren og hvor meget? Til fastholdelse af vores nuværende medlemmer vil vi i denne sæson ikke tage ekstra for brug af hallen og dem der har betalt får deres penge tilbage. Vi vil tage det op på generalforsamlingen om vi skal sætte abonnementet op med et lille beløb og så er det ellers gratis at bruge hallen om sommeren.

Punkt 4:Tennisskolen ligger i uge 32 og der er send brev ud til medlemmer og vi har fået tilskud til at afholde tennisskolen - info vil stå i det lille hæfte som bliver sendt ud. Lars tager sig af sponsorer etc.

Punkt 5:Juniorer: U 16 holdet er skrottet da der ikke var nok tilmeldte. Vi har nu et U 10 og et U 14 hold.

Punkt 6:EVT: Stor succes med træning for seniorer - mange tilmeldte. Klager over at bolde ryger ud under hegnet. Der er skrevet til Peter/KIF og der bliver sat ind.

Vi spiller soft-tennis!

Udvalgte søndage fra 10-12

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]