Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2018

Tennis Bestyrelsemøde 15. aug 2018

Tilstede: Thomas, Robert, Nikolaj, Lars, Inger, Solvejg, Ilse og Helle

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat

2 Nyt fra formanden

3 Nyt fra udvalg

4 Status på nye kunststofbane

5 KIF som en del af Stafet for livet

6 Nøglebriksystem

7 Opstart af indendørs sæson + Greve

8 Evt.

 

1.Godkendelse af referat fra sidst:
ja hele vejen rundt

2. Nyt fra formand:
Thomas har været til bestyrelsesmøde: Sports for Kids fortsætter igennem vinteren. Vigtigt at forældre og børn kan kører det alene på sigt, pt. er Thomas altid til stede.

Økonomi DPTC:
Vi har brugt lidt for mange penge pt. - men måske bliver der lidt overskud på sigt og det kunne så bruges til vedligeholdelse eller fliser. Der er kommet lille sti fra parkeringen og op til hallen. DPTC har haft årlige gennemgang og de huller og lunker i hallen, var ikke godt nok lavet, men vi har ladet Peter bære den videre.

Poul Holdrup har trukket sig fra Petang som formand, så vi får ny samarbejdspartner derfra.

Vi har fået forespørgsel fra Petang om overdækning af terrassen ned langs hallen i metalkonstruktion, men det er udskud lidt pga prisen, men det er noget der skal godkende her i bestyrelsen. Hermed godkendt. Robert spørger Petang om de vil rykke overdækningen så den kommer lidt mere mod øst, så den kommer forbi indhakket og lidt over "på vores side" af hallen.

Problemer med brønd dæksler der er for høje på banerne, så man falder over dem og hegnet bliver fasthæftet så boldene ikke ryger ud under hegnet. Henning fra Hededanmark har lovet at få det i orden.

3 Nyt fra Udvalg:
Nyt fra senior : Der blev arrangeret træning for voksne, hvor der var godt booket op hen over sommeren som blev vel modtaget.

Nyt fra motionist: Mandags drop in har stadig 14-18 der kommer. Vi har haft sammenkomst med grill etc som var en succes, så det bliver lavet igen den 3. sep. Det er clearet med Lotte i cafeteriet.

Nyt fra junior: Der er lige afholdt tennisskole hvor der var 17 tilmeldte og der kom yderligere 2. Det gik fint og alt klappede med hjælp fra bl.a Inger og Ilse. U12 holdet har prøvet at spille ude med de grønne bolde på de store baner. Svær start men de fik taget revanche. De kan træne 2 gange om ugen og det giver noget. Børnene kan bare dukke op selv om de kommer midt i sæsonen, de skal ikke vente til holdstart.

Nyt fra kassereren: Ud over at der er lidt udgifter til holdkampe er der ikke så meget at bemærke. Dem der mangler at aflevere dokumentation til Sekretariatet vedr. dankort, skal sende hurtigst muligt. Solvejg sørger for at finde ud af hvem der mangler at indsende hvad og giver os besked.
 

4 Status på kunststofbane:
Der er tanker om at få kunststofbanen til at ligge mest til vest langs den nye hal og den bliver sat i gang her til efteråret. Det bliver nok kunststofgræs i grøn, men vi taler med Anders om hvad der er bedst. Vi håber på sigt på lidt grønne planter rundt om banerne.

5 KIF som del af stafet for livet.
Det er et landsdækkende arrangement som kræftens bekæmpelse laver - her i kommunen er det på Mosede Fortet. KIF vil have et telt på pladsen og vi er blevet spurgt om vi vil lave et indslag. Fitness og fodbold laver hver et arrangement. Vi kunne være kreative og lave en konkurrence om hvor mange bolde der er i kurven, hvor vinderen kunne vinde en time på vinterbanerne. De skal skrive email adresse på svaret på spørgsmålet og vi kan så sende tilbud ud om vintertennis til alle. Vi laver en lille postkasse hvor de putter sedler i. Vi spørger Peter om han vil lave sedlerne.

6 Nøglebriksystem:
Der er ingen der kan bruge brikken til at komme ind i hallen, så vi skal finde en løsning, da vi har flydende behov for at lukke op og i for tilgang til henholdsvis hele hallen og selve tennishallen. Lad os lave et møde med Peter og Christian, elektrikeren og evt. dem der laver softwaren. Nicolaj skriver en mail til Peter, så vi kan få styr på indendørssæsonen. Vi har talt om at der evt. kan bliver mulighed for at leje en bane. Til det skal der også laves specielt brikprogrammering.

7 Opstart af indendørs sæson + Greve
Vi har fået aktiveret vores nye booking system til brug for indendørssæsonen, og det kan rigtig mange ting. Der bliver reserveret de faste baner fra sidste år og efter den 15. sep. bliver den åben for alle. Nøglebrikker tager en uge at aktivere, så husk at betal i god tid.

Hjemmesiden:
Vi får flere mails om at der mangler let adgang til tilbud og information på hjemmesiden. Måske vi skulle dele lidt op, så tingene bliver lettere at finde. Nikolaj sender det der står vedr. juniorer til Lars, så vil Lars kigge på om det kan gøres mere spiseligt. Ilse laver en prøve med en veninde om hvor let det er at navigere på siden. Udvalgsformændene må gerne kigge med på siden med "den kommende nye spillers briller" og komme med input. Vi mangler medlemsliste, så vi kan finde hinanden. Nikolaj vil kigge på det.

Greve Tennis:
Greve har skrevet til os om de kan købe nogle af de baner, som vi ikke selv får afsat, af os i indendørssæson. Thomas sætter et møde op med Greve, hvor han og Robert deltager, så vi kan finde ud af deres behov og få nogle penge ind den vej.

8 Evt:
Det blev bestemt at Indendørs sæson priserne fastholdes.

 

 

 

 

 

 

 

Vi spiller soft-tennis!

Udvalgte søndage fra 10-12

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]