Indkaldelse til generalforsamling 2018

Karlslunde Tennisklub, 3. november 2018 

Der indkaldes hermed til

 

GENERALFORSAMLING  

 

Dato: Mandag, den 26. november 2018 kl. 18.00

Sted: Lille Sal

 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgsformændenes beretninger

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelse (vælges for 2 år)

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)

10. Eventuelt


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]